برنامه استراتژيك مركز

 • برنامه راهبردی مرکز تحقیقات چشم (1395-1390)
    
  بيانيه ماموريت (Mission Statement)  
  ماموريت ما بعنوان يك مركز تحقيقاتي چشم پزشكي پيشرو اينست كه با رهبري ، هدايت و اجراي پژوهشهاي سازماندهي شده سبب ارتقاء سلامت بينايي و چشمي مردم ايران و گسترش مرزهاي دانش شويم .
     
   
   
   Mission Statement
   Our mission is to be a premier eye research center that improve Iranian public visual health and create knowledge through leadership , guidance and conducting organized researches.
     
    
  چشم انداز (Vision)  
  ما در پنج سال آينده معتبرترين مركز تحقيقاتي چشم در كشور و منطقه خواهيم بود كه با تلفيق پژوهش در امر آموزش و درمان ، استفاده از افراد علاقمند و كارآمد روحيه پژوهشي ايجاد كرده، سبب پيشرفت كمي و كيفي تحقيقات شويم .
   
    
   ارزش ها:
   حفظ کرامت انسانی
  کیفیت مستمر
  تعالی جویی
   
     
  اهداف و محورها:
    
   اجراي طرحهاي تحقيقاتي به منظور :
    
  1- توليد اطلاعات جديد و گسترش مرزهاي دانش
  2- شناخت اپيدميولوژيك جمعيت هدف و بيماريهاي آن براي برنامه ريزي و درمان بهتر
  3- حفظ روحيه علمي و خلاق هنگام درمان و آموزش (پژوهش ، ابزاري براي پايش)
  4- تسهيل تلفيق فعاليتهاي آموزشي – درماني با پژوهش ( مانند تهيه Databas ، فعاليتهاي سمعي و بصري ، ...)
  5- ترغيب و هدايت دانشجويان در زمينه پژوهش
   
   
   
  S
   داشتن نيروهاي كارآمد و با انگيزه 
  - مركزيت داشتن بيمارستان براي بيماريهاي چشم
  - داشتن وسائل پاراكلينيك منحصربفرد
  - توانايي ارائه خدمات منحصربفرد در بيمارستان و وجود گروه در G.Hospital
   
   
   
   
   
   
  W
  - نداشتن سرويس دهي و جايگزيني امكانات موجود
  - وجود افراد بي انگيزه و بي علاقه به كار
  - نداشتن برنامه استراتژيك
  - كمبود وقت (نداشتن وقت كافي جهت پژوهش)
  - نداشتن نيروي تحقيقي پژوهشي تمام وقت
  - نداشتن امكانات و نيروي پشتيباني لازم
  - نداشتن بودجه مستقل
  - عدم وجود بستر مناسب بانك هاي علمي در بيمارستان
  - نداشتن Database كامپيوتري
   
   
   O 
  - امكان همكاري با مراكز بين المللي معتبر
  - حمايت هيات امنا
  - وجود افراد با نفوذ در سيستم بخش
  - وجود مراكز تحقيقاتي چشم پزشكي در سطح تهران و امكان همكاري با آنها
  - اراده و حسن نيت دانشگاه در حمايت از مراكز تحقيقاتي

   
  T
  - نقش تحریم های بین المللی در بودجه های تحقیقاتی کشور و دانشگاه ها
  - کاهش انگیزه نیروهای کارآمد و متخصص برای جذب در دانشگاه ها و مراکز دولتی به دلیل کاهش درآمد
  - وجود سیستم آموزشی و پژوهشی در کنار هم وازدحام بیش از حد 
  بیماران در مراکز آموزشی و در نتیجه غلبه آموزش بر پژوهش خروج نخبگان از کشور
  - اثرات تورم احتمالی بر قدرت خرید خدمات توسط مردم و اثرات آن بر سلامت مردم
  - هدفمند کردن یارانه ها
   
        
  راهبردها و محورهاي برنامه:
   ايجاد بستر مناسب علمي – پژوهشي جهت اجراي ايده ، طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي

  1-  ايجاد يك مركز پژوهشي قوي جهت طراحي پروژه هاي تحقيقاتي و ارائه خدمات آمار و متدلوژي
  2-  ايجاد روحيه علمي – پژوهشي در اعضاء هيات علمي و فراگيران و تشويق و هدايت ايشان به فعاليت در امر پژوهش بعنوان ارزش و جزء‌ لازم براي پيشرفت علمي – كاري
  3-  ايجاد بستر مناسب جهت تبادل انديشه و همكاري بيشتر بين پزشكان گروه
  4-  ايجاد ارتباط بين مركز تحقيقات و مراكزي كه از  محصول تحقيقات استفاده ميكنند و در اولويت قرار دادن پروژه هاي تحقيقاتي درآمدزا.
  5-  استفاده از نتايج پروژه هاي تحقيقاتي جهت ارائه خدمات درماني با كيفيت بالاتر
  6-  تلاش جهت معرفي نمودن مركز تحقيقات در منطقه و بين الملل و تلاش در جهت جذب همكاريهاي بين المللي