تالیف کتاب

 •  

  تالیف کتاب Retinal Detachment Surgery and Proliferative Vitreoretinopathy با همکاری آقای دکتر قاسمی فلاورجانی

   

  جناب آقای دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی فوق تخصصی شبکیه و عضو هیات علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران در تالیف کتاب Retinal Detachment Surgery and Proliferative Vitreoretinopathy که توسط ناشر وزین و بین المللی springer و با همکاری اساتید شناخته شده از دانشگاههای معتبر اروپا و آمریکا منتشر شده است همکاری داشته اند. این کتاب که به شرح و بررسی روشهای مختلف و پیشرفته جراحی دکولمان رگماتوژن شبکیه می پردازد در 38 بخش تنظیم شده است. آقای دکتر قاسمی فلاورجانی مولف دو بخش از این کتاب بود و در تالیف دو بخش دیگر نیز همکاری داشته اند. همچنین آقای دکتر پاشا انوری متخصص چشم و فلوی چشم نیز در تالیف یک بخش همکاری داشتند. مرکز تحقیقات چشم این دستاورد مهم را به جامعه علمی کشور تبریک می گوید.

  دسترسی به کتاب از لینک:  Retinal Detachment Surgery and Proliferative Vitreoretinopathy

  تالیف کتاب