حضور شرکت بینا طب پویا در سومین سمینار اینوتک سلامت

  • سومین سمینار اینوتک سلامت از تاریخ 14 تا 16 تیرماه در محل نمایشگاه تخصصی شهرداری در بوستان گفتگو برگزار گردید، در این رویداد که شرکت های دانش بونیان از سراسر کشور حضور داشته شرکت بینا طب پویا وابسته به مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در غرفه مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور فعال داشته و مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.

     

    حضور شرکت بینا طب پویا در سومین سمینار اینوتک سلامت
    حضور شرکت بینا طب پویا در سومین سمینار اینوتک سلامت