برگزاری اولین کارگاه آشنایی با تکنولوژی iPSدر چشم پزشکی

 • اولین کارگاه آشنایی با تکنولوژی iPSدر چشم پزشکی برگزار شد‌.
  اولین کارگاه آشنایی با تکنولوژی iPSدر چشم پزشکی با همت مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرکز تحقیقات سلولی مولکولی این دانشگاه در روز جمعه ۴ اسفند ماه برگزار گردید.
  در این کارگاه که آقای دکتر شهسوارانی  به عنوان مدرس حضور داشتند، مفاهیم پایه‌ای سلول‌های بنیادی، روش‌های تولید و تعیین خصوصیت سلول‌های بنیادی پرتوان القایی، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ های سلول‌های بنیادی پرتوان القایی، ﻣﺒﺎﺣﺚ پیشرفته در زمینه‌ی سلول‌های پرتوان القایی جهت شرکت کنندگان ارائه گردید.
  در پایان جلسه نیز بحث و تبادل نظر پیرامون مطالب ارائه شده، صورت گرفت.

   

  برگزاری اولین کارگاه آشنایی با تکنولوژی iPSدر چشم پزشکی