کسب عنوان گروه آموزشی برتر مبتنی بر پژوهش دانشگاه توسط گروه چشم پزشکی

 •  

  کسب عنوان گروه آموزشی برتر مبتنی بر پژوهش دانشگاه توسط گروه چشم پزشکی

  در مراسم جشن روز پژوهش گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان گروه آموزشی برتر مبتنی بر پژوهش در دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفت. کسب این عنوان را به همه اساتید و همکاران و پژوهشگران تبریک می گوییم.
                                                                                                                                                                                                               مرکز تحقیقات چشم

   

  کسب عنوان گروه آموزشی برتر مبتنی بر پژوهش دانشگاه توسط گروه چشم پزشکی