استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود ناصری پور


  •     
    انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران را که مایه افتخار اعضاء هیات علمی دانشگاه و بویژه گروه و مرکز تحقیقات چشم می باشد را صمیمانه تبریک گفته امیدواریم در مسیر سخت و پر پیچ و خم قرار گرفته ، همچون گذشته ثابت قدم، خستگی ناپذیر و پر انرژی طی طریق نموده و نام دانشگاه علوم پزشکی ایران را با عنایات الهی و همراهی همکاران دلسوز بلند آوازه گردانید.
    سعادت و سلامتی شما را آرزومندیم.
    استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود ناصری پور