برگزاری سیزدهمین سمینار سالیانه روش های غیر جراحی جوانسازی صورت

 • سیزدهمین سمینار سالیانه روش های غیر جراحی جوانسازی صورت با مشارکت اساتید برجسته فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی چشم ، پزشک قانونی و پوست دانشگاههای شهر تهران و با حضور حدود 120 نفر شرکت کننده در روز 13 مهر ماه در سالن ابن سینا بیمارستان رسول توسط مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.
  در این سمینار  که پرفسور بهمنی کشکولی دبیر علمی آن بودند، در بخش تئوری سخنرانان در خصوص جنبه های علمی، عملی و قانونی تزریق بوتولینیوم توکسین، فیلر و چربی به ارائه مطلب پرداخته و در بخش عملی توسط پروفسور بهمنی کشکولی برای داوطلبانی که از قبل تعیین شده بودند تزریقات بوتولینیوم و فیلر جهت آموزش شرکت کنندگان انجام گرفت.

   

  برگزاری سیزدهمین سمینار سالیانه روش های غیر جراحی جوانسازی صورت
  برگزاری سیزدهمین سمینار سالیانه روش های غیر جراحی جوانسازی صورت
  برگزاری سیزدهمین سمینار سالیانه روش های غیر جراحی جوانسازی صورت