برگزاری اولین همایش بهاره چشم پزشکی

 • اولين سمينار بهاره چشم پزشكي با هدايت و برنامه ريزي گروهها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران و شهيد بهشتي و با همكاري انجمن چشم پزشكي ايران از 22 ام تا 24 ام ارديبهشت ماه در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيماي بر گزار شد.

  در اين سمينار كه از تجميع كنگره هاي سالانه چشم پزشكي دانشگاه هاي ايران و بهشتي و سمينار IRAVO حاصل شده است، بيش از 500 نفر از چشم پزشكان از سراسر كشور حضور داشتند و اساتيد برجسته كشور به ارائه سخنراني پرداختند. در روز اخراز 56 مقالات پذيرفته شده، 30 مقاله در قالب سخنراني و 26 مقاله به صورت پوستر ارائه گرديد. همچنين در اين سمينار نشان

  "Iran Award“به پاسداشت خدمات و فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و درماني به آقاي دكتر مسيح هاشمي اهدا گرديد.

  برگزاری اولین همایش بهاره چشم پزشکی
  برگزاری اولین همایش بهاره چشم پزشکی
  برگزاری اولین همایش بهاره چشم پزشکی
  برگزاری اولین همایش بهاره چشم پزشکی
  برگزاری اولین همایش بهاره چشم پزشکی