تسليت در گذشت مادر جناب آقاي دكتر مسيح هاشمي 

  • استاد گرامي جناب آقاي دكتر مسيح هاشمي بدينوسيله با اندوه فراوان مصيبت درگذشت مادر گراميتان را تسليت عرض نموده، براي روح آن مرحومه علو درجات

    و براي خانواده محترم صبر جميل را از درگاه حق تعالي مسئلت مي نمائيم. 

     

    مركز تحقيقات چشم