برگزیده شدن آقایان دکتر هاشمی و دکتر قاسمی اعضای هیئت علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه ایران در نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس

 • به گزارش مرکز تحقیقات چشم در نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس که در تاریخ  ۵ اسفند ۱۳۹۵ با حضور جمعی از نخبگان، پژوهشگران، نام آوران و پیشکسوتان عرصه چشم پزشکی کشور در بیمارستان فارابی برگزار شد، آقای دکتر هاشمی فوق تخصص شبکیه و  عضو هیئت علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه ایران به عنوان ادیب چشم پزشکان برگزیده شدند.

  هم چنین در بخش چشم پزشکی بالینی، مقاله مروری آقای دکتر قاسمی فلاورجانی  فوق تخصص شبکیه و  عضو هیئت علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه ایران به عنوان رتبه برتر برگزیده گردید. با تبریک به اساتید محترم  توفیقات مستمر آینده  را برای این عزیزان آزومندیم.

         

                                                                                                                                     مرکز تحقیقات چشم

                                                                                                 برگزیده شدن آقایان دکتر هاشمی و دکتر قاسمی اعضای هیئت علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه ایران در نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس
  برگزیده شدن آقایان دکتر هاشمی و دکتر قاسمی اعضای هیئت علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه ایران در نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس
  برگزیده شدن آقایان دکتر هاشمی و دکتر قاسمی اعضای هیئت علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه ایران در نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس
  برگزیده شدن آقایان دکتر هاشمی و دکتر قاسمی اعضای هیئت علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه ایران در نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس