تسليت در گذشت پدر جناب آقاي دكتر مصطفي سلطان سنجري

  • استاد گرامی جناب آقاي دكتر مصطفي سلطان سنجري بدینوسیله با اندوه فراوان مصیبت درگذشت پدر گراميتان را تسليت عرض نموده ، براي روح آن مرحوم علو درجات ، و برای خانواده محترم صبر جمیل  را از درگاه حق تعالي مسئلت مي نمائيم.

     

    مركز تحقيقات چشم