انتخاب آقای دکتر خليل قلاسمي فلاورجاني به عنوان پژوهشگر برتر مجتمع رسول اکرم

 • انتخاب آقای دکتر خليل قلاسمي فلاورجاني به عنوان پژوهشگر برتر مجتمع رسول اکرم

  در مراسمی که جهت بزرگداشت روز پژوهش در روز دوشنبه 29 آذر ماه 1395 در سالن ابن سینا مجتمع رسول اکرم (ص) و با حضور جمعی از اساتید و همکاران گرامی و همچنین هیئت محترم رئیسه مجتمع و هیئت محترم رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید جناب آقای دکتر قاسمی عضو  هیئت علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم به با H index  14  به عنوان پژوهشگر برتر، برگزیده شدند و مورد تقدیرقرار گرفتند.
  با تبریک به ایشان،  توفیق روز افزون برایشان آرزومندیم.
  مرکز تحقیقات چشم

   

  انتخاب آقای دکتر خليل قلاسمي فلاورجاني به عنوان پژوهشگر برتر مجتمع رسول اکرم