انتخاب آقاي دكتر مدرس زاده رئيس مركز تحقيقات چشم به عنوان مدرس برتر و عضو تالار مشاهير چشم پزشكي ايران

 • در طي كنگره سالانه چشم پزشكي كه از تاريخ 22 تا 25 آذرماه 95 از طرف انجمن چشم پزشكي در مركز همايش هاي رازي برگزار شد دكتر مهدي مدرس زاده بعنوان مدرس برتر و عضو جديد تالار مشاهير  چشم پزشكي ايران مورد تقدير قرار گرفت. همچنين در اين كنگره دكتر محمد علي جوادي، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي ، دكتر عباس عطارزاده عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دكتر علي صادقي طاري عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران به اين عنوان مفتخر شدند.

   

  با تبریک به ایشان،  توفیق روز افزون برایشان آرزومندیم.
  مرکز تحقیقات چشم

   

  انتخاب آقاي دكتر مدرس زاده رئيس مركز تحقيقات چشم به عنوان مدرس برتر و عضو تالار مشاهير چشم پزشكي ايران
  انتخاب آقاي دكتر مدرس زاده رئيس مركز تحقيقات چشم به عنوان مدرس برتر و عضو تالار مشاهير چشم پزشكي ايران
  انتخاب آقاي دكتر مدرس زاده رئيس مركز تحقيقات چشم به عنوان مدرس برتر و عضو تالار مشاهير چشم پزشكي ايران