شركت پروفسور بهمني كشكولي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران در گرد همایی صاحب نظران زیبایی صورت در پراگ

  • بنا به دعوت رسمی انسیتو زیبایی مرز آلمان , پروفسور بهمني کشکولی در نشست 3 روزه بین المللی خبرگان و صاحب

    نظران در جراحیها و تزریقات زیبایی صورت در پراگ (جمهوری چک) در تاريخ 18 تا 20 نوامبر 2016شرکت نموده و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

     

     

    شركت پروفسور بهمني كشكولي عضو هيات علمي  دانشگاه علوم پزشكي ايران در گرد همایی صاحب نظران زیبایی صورت در پراگ