انتخاب مقاله دکتر سيد جواد هاشمیان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان مقاله برگزیده در كنگره ساليانه انجمن چشم پزشكي امريكا در سال 2016 در شهر شيكاگو

 • (AAO 2016 Chicago)

   

  انتخاب مقاله دکتر سيد جواد هاشمیان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان مقاله برگزیده در كنگره ساليانه انجمن چشم پزشكي امريكا در سال 2016 در شهر شيكاگو
  انتخاب مقاله دکتر سيد جواد هاشمیان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان مقاله برگزیده در كنگره ساليانه انجمن چشم پزشكي امريكا در سال 2016 در شهر شيكاگو

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مقاله دکتر سيد جواد هاشمیان عضو هئیت علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه ایران با عنوان

  " Long Term Outcomes and Complications of Posterior Chamber Phakic IOL for Correction of High Myopia and Astigmatism (5 years F/U)

   نتایج 5 ساله كارگذاري لنز داخل چشمي ICL و    Toric ICL در بيماران با نزديك بيني بالا همراه با آستيگماتيسم"  

  به عنوان مقاله برگزیده دركنگره ساليانه انجمن چشم پزشكي امريكا 2016 در شهر شيكاگو  انتخاب شده و در بخش خبرهاي علمي جديد كنگره ساليانه انجمن چشم پزشكي امريكا نیز ارائه گردید که بازتاب گسترده ای در رسانه های خبری معتبر علمی داشت.

  خلاصه مقاله و بازتاب های  خبری آن  به شرح ذیل می باشد:

   

  نتايج 5 ساله كارگذاري لنز داخل چشمي ICL و Toric ICL در بيمارانيكه كانديد مناسب براي جراحي ليزري قرنيه PRK يا LASIK نمي باشند (بيماران با نزديك بيني بالا همراه با آستيگماتيسم)

  اين تحقيق نشان داد در بيماران با نزديك بيني بالا و آستيگماتيسم كه نمي توانند كانديد مناسب براي جراحي ليزري قرنيه شامل:

   (Femto-LASIK, PRK,LASEK)  باشند مي توانند تحت عمل جراحي كارگذاري لنز داخل چشمي

   Implantable collamerlens (ICL) و Toric ICL قرار گيرند كه براساس اين مطالعه يك عمل مفيد موثر و سالم مي باشد.

  در سالهاي اخير عمل لنز داخل چشمي و بويژه لنز ICL و Toric ICL به عنوان يكي از روشهاي درماني موثر در بيمارانيكه مناسب كانديد جراحي هاي ليزرهاي قرنيه نمي باشند ارائه شده است. براي بررسي ميزان سلامت ، اثر بخشي و ميزان پيش بيني نتايج اين عمل و ثبات نتايج و عوارض آن اين تحقيق در دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان رسول اكرم (ص) و همچنين كلينيك چشم پزشكي ايرانيان انجام شد. در اين مطالعه 60 چشم از 31 بيمار كه تحت اين عمل واقع شده بودند براي 5 سال از نظر نتايج بينائي و عوارض مورد بررسي قرار گرفتند.

  سن متوسط بيماران 27 سال، شماره عينك انكساري متوسط قبل از عمل 5/11-  و ميزان متوسط آستيگماتيسم 75/2 ديومتر و ديد بدون عينك اصلاحي در تمام بيماران كمتر از  200 / 20 بوده است.

  پس از 5 سال بررسي ، 57 % بيماران ديد مساوي با بهتر از 40/20 بدون عينك اصلاحي بيش از 80% بيماران ديد مساوي يا بهتر از 40/20 با عينك اصلاحي پيدا كرده بوند.

  20% بيماران هم به علت مشكلات شبكيه زمينه اي بهترين ديد اصلاحي پس از عمل در حد 120/20 تا 50/20 بوده است.

   ميزان متوسط نزديك بيني پس از 5 سال به 0.75  % ديوپتر و آستگماتيسم به كمتر 1.5 ديوپتر  كاهش يافت.

  از  آنجا كه هر عمل داخل چشمي و بويژه لنز  داخل چشمي مي تواند سبب كاهش سلولهاي اندوتليايي قرنيه شود در اين مطالعه ميزان از دست دادن سلولهاي اندوتليايي در 5 سال 11 % بوده است. از عوارض لنزهاي داخل چشمي مي تواند التهاب پس از عمل ، عفونت، در درصد كمي ايجاد آب مرواريد و يا آب سياه باشد. كه در اين مطالعه هيچيك از اين عوار ض ديده نشد. اين مطالعه نشان داد كه اگر معاينات قبل از عمل بدرستي انجام و موارد كانديد عمل بخوبي انتخاب شود و همچنين بهترين و مناسبترين لنز انتخاب شود و با انجام روش جراحي مناسب و پي گيري هاي پس از عمل، عمل كارگذاري لنز داخل چشمي ICL و ToricICL يك عمل سالم موثر با اثبات و مفيد مي باشد.

  براي مطالعه بيشتر به سايت AAO 2016 high lights, AAO مراجعه نماييد.

   

  MedicalXPress.com, Patients unsuitable for LASIK could benefit from vision surgery using intraocular lenses (October 18, 2016)

  CNBC.com, Patients Unsuitable for LASIK Could Benefit from Vision Correction Surgery Using Intraocular Lenses (October 17, 2016)

  EurekAlert.org, Patients unsuitable for LASIK could benefit from vision surgery using intraocular lenses (October 17, 2016)

  ScienceDaily.com, Patients unsuitable for LASIK could benefit from vision correction surgery using intraocular lenses (October 17, 2016)

   

   

  انتخاب مقاله دکتر سيد جواد هاشمیان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان مقاله برگزیده در كنگره ساليانه انجمن چشم پزشكي امريكا در سال 2016 در شهر شيكاگو
  انتخاب مقاله دکتر سيد جواد هاشمیان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان مقاله برگزیده در كنگره ساليانه انجمن چشم پزشكي امريكا در سال 2016 در شهر شيكاگو
  انتخاب مقاله دکتر سيد جواد هاشمیان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان مقاله برگزیده در كنگره ساليانه انجمن چشم پزشكي امريكا در سال 2016 در شهر شيكاگو
  انتخاب مقاله دکتر سيد جواد هاشمیان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان مقاله برگزیده در كنگره ساليانه انجمن چشم پزشكي امريكا در سال 2016 در شهر شيكاگو