برگزاري دوازدهمين كارگاه ساليانه روش هاي غير جراحي جوانسازي صورت


 • دوازدهمين سمينار ساليانه جوانسازي با شركت  20 نفر از اساتيد برجسته دانشگاههاي كشور و با حضور  حدود 70 نفر شركت كننده در سالن ابن سينا بيمارستان رسول اكرم (ص) برگزار گرديد. در اين سمينار يك روزه در خصوص تازه ها، و روش هاي نوين جوانسازي صورت به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. بعد از كارگاه تئوري ، پروفسور بهمني كشكولي در بخش عملي كارگاه (بعد از ظهر) به صورت  عملي تزريقات فيلر و بوتاكس براي جوانسازي صورت را نمايش دادند.
  از سال ١٣٨٤ هر ساله كارگاه روشهاي غير جراحي جوانسازي صورت در محل بيمارستان رسول اكرم به سرپرستي پروفسور كشكولي و با همكاري انجمن جراحان پلاستيك و ترميمي چشم ايران تشكيل شده است.
  كارگاه ١٣ ام در ١٣ مهرماه ١٣٩٦ برگزار خواهد شد.

   

   

   برگزاري دوازدهمين كارگاه ساليانه روش هاي غير جراحي جوانسازي صورت

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  برگزاري دوازدهمين كارگاه ساليانه روش هاي غير جراحي جوانسازي صورت

   

   

   


  برگزاري دوازدهمين كارگاه ساليانه روش هاي غير جراحي جوانسازي صورت

   

   

   


  برگزاري دوازدهمين كارگاه ساليانه روش هاي غير جراحي جوانسازي صورت

   

   

   


  برگزاري دوازدهمين كارگاه ساليانه روش هاي غير جراحي جوانسازي صورت