مهلت ارسال مقالات به كنگره انجمن

 • مهلت ارسال مقالات به كنگره انجمن

   

  ارسال خلاصه مقاله به بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران از پانزدهم اردیبهشت لغایت پانزدهم مرداد 1395 امکان پذیر خواهد بود و با توجه به تغییر روند بررسی و داوری مقالات و انجام آن به روش الکترونیک (عدم تشکیل جلسه حضوری)، امکان ارسال مقاله پس از 15 مرداد چه به صورت الکترونیک و چه به صورت کاغذی و پرینت شده به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.

   

  لينك اطلاعات بيشتر

   

  مهلت ارسال مقالات به كنگره انجمن