فراخوان ارسال فيلم جهت پانل ويدئو ژورنال در دهمين سمينار چالش هاي چشم پزشكي

  • بدينوسيله از همكاران محترم  جهت ارائه فيلم هاي خود در بخش ويدئو ژورنال سمينار دعوت به عمل مي آيد. لذا بدين منظور خواهشمند است عنوان فیلم مورد نظر و مشخصات خود را به آدرس eyeresearch_center@yahoo.com ایمیل و یا به فاکس مرکز تحقیقات چشم رسول اکرم (ص) (66558811) ارسال نمایند. لازم به ذکر است که اسامی همکاران منتخب در کتابچه سمینار چاپ خواهد شد. مدت ارائه هر ویدئو حداکثر 5 دقیقه خواهد بود و پس از آن بطور اتوماتیک ویدئو بعدی پخش خواهد شد. حضور همکار ارائه دهنده ویدئو به منظور ارائه توضیحات در حین پخش ویدئو ضروری است.

    خواهشمند است آمادگی خود را حداکثر تا تاریخ 15/04/95 اعلام فرمایید.

    سر فصل عناوین نمایش فیلم:

    Ocular Surface – Cornea –Refractive –Cataract – Vitreoretinal– Strabismus – Ophthalmic Plastic- Glaucoma