ايندکس مجله علمي انجمن چشم پزشکي ايران در PubMed

  • ايندکس مجله علمي انجمن چشم پزشکي ايران در PubMed

    (Journal of Current Ophthalmology (JOCO مجله علمي انجمن چشم پزشکي ايران در PubMed ايندکس گرديد.

     

    با کمال مسرت به اطلاع ميرساند که (Journal of Current Ophthalmology (JOCO مجله علمي انجمن چشم پزشکي ايران در PubMed ايندکس گرديده و هم اکنون کليه مقالات سال 2015 و شماره 1 سال 2016 در اين پايگاه اطلاعاتي در دسترس ميباشد. اين موفقيت را از طرف مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران به دست اندركاران مجله تبريك مي گوييم.