هشتمین جشنواره «چشم پزشکی و علوم بینائی شمس» برترین های خود را در سال 1394 شناخت

 • هشتمین جشنواره «چشم پزشکی و علوم بینائی شمس» برترین های خود را در سال 1394 شناخت

  انتاخاب مقاله پروفسور کشکولی بعنوان مقاله برتر انگلیسی جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس 1394

   

   

   پنج شنبه 6 اسفند94 هشتمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس با حضور پیشکسوتان و صاحبنظران عرصه چشم پزشکی و علوم بینایی برگزار شد. 

  در این برنامه از بهترین طرح‌ها، از پژوهشگر بر‌تر، آموزگار بر‌تر، مقاله‌های بر‌تر فارسی و انگلیسی، نوآوری بر‌تر در جراحی و... تقدیر شد. این جشنواره به دو دسته رقابتی و غیر رقابتی به داوری می‌نشینند که در دسته رقابتی از بین ۵۰ مورد ۱۴ مورد آن‌ها انتخاب و در دسته غیر رقابتی از بین ۱۲ مورد بررسی شده ۴ مورد انتخاب و مود تقدیر قرار می‌گیرند.

  مقاله چاپ شده پروفسور بهمنی کشکولی در مورد "درمان جدید در صدمات وارده به عصب بینایی " بر اساس نظر داوران بعنوان برترین مقاله چاپ شده انگلیسی انتخاب شد و ایشان بهمراه گروه نویسندگان مقاله جایزه و لوح مربوطه را در زمان برگزاری جشنواره دریافت نمودند.

  لازم بذکر است که روش جدید درمانی ایشان هم اکنون در مرحله آخر کارازمایی بالینی تحت رجیستری مرکز کارآزمایی بالینی آمریکا میباشد که در آن 4 دانشگاه علوم پزشکی ایران (متولی), مشهد , شهید بهشتی و شیراز شرکت دارند. تیمهای تحقیقاتی 4 دانشگاه مذکور تحت راهبری پروفسور کشکولی در طی 4 سال گذشته  در این طرح ملی شرکت کرده اند. نتایج این کارآزمایی بالینی در سال 1395 ارایه خواهد شد.