هفته جهاني گلوكوم

  • به مناسبت هفته جهاني گلوكوم، در تاريخ پنجشنبه 20/12/94 از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر معاينه رايگان افراد بالاي 40 سال جهت غربالگري بيماري آب سياه (گلوكوم) تحت نظرات اساتيد گلوكوم آقاي دكتر نويد نيلفروشان و خانم دكتر آرزو مير آفتابي انجام مي گردد.

    مكان: خيابان ستارخان، خيابان نيايش، بيمارستان رسول اكرم (ص)، ساختمان سيد الشهداء،  طبقه 6 ، درمانگاه چشم

    بيماري گلوكوم (آب سياه) به عنوان دومين علت نابينايي در جهان شناخته شده است و مشخص، شده است كه در كشورهاي در حال توسعه 80% افراد،  با توجه به بدون علامت بودن اين بيماري، تا مراحل پيشرفته از بيماري خود مطلع نيستند. لذا شناسايي اين بيماران در مراحل ابتدايي و شروع درمان هاي مناسب تا حدودي زيادي مي تواند از بروز نابينايي و كم بينايي پيشگيري نمايد. هفته جهاني گلوكوم با هدف نيل به اين منظور و آشنايي جوامع با اين بيماري از چندين سال قبل در تقويم جهاني گنجانده شده است. سرويس گلوكوم بيمارستان رسول اكرم (ص) نيز همچون از سالهاي قبل با حضور اساتيد آن آقاي دكتر نويد نيلفروشان و خانم دكتر آرزو ميرآفتابي پذيراي ويزيت رايگان افراد بالاي 40 سال مي باشد.

     

    هفته جهاني گلوكوم