تمديد مهلت ارسال مقاله در ششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران

  • تمديد مهلت ارسال مقاله در ششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران

    مهلت ارسال مقاله در ششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران تا 30 دي ماه تمديد شد. 

     

    لينك ثبت نام 

    http://www.iravo.org/