مهلت ارسال مدارك جشنواره چشم پزشكي شمس

  • مهلت ارسال مدارك جشنواره چشم پزشكي شمس

    مهلت ارسال مستندات براي جشنواره چشم پزشكي و علوم بينايي شمس تا 25 دي ماه مي باشد.

     

    اطلاعات بيشتر

    http://shamsfestival.ir/