انتخاب پروفسور بهمنی کشکولی بعنوان دبیر علمی جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم در سیزدهمین کنگره بین المللی چشم خاورمیانه و آفریقا در بحرین

  • انتخاب پروفسور بهمنی کشکولی بعنوان دبیر علمی جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم در سیزدهمین کنگره بین المللی چشم خاورمیانه و آفریقا در بحرین

    کنگره چشم پزشکی خاورمیانه و آفریقا هر دو سال یکبار برگزار میشود. بیش از 4000 شرکت کننده در گروههای مختلف فوق تخصصی در این نشست حضور می یابند. پروفسور کشکولی مسئول ارگانیز کردن 13 کارگاه و سمپوزیوم مربوط به جراحیهای پلاستیک و ترمیمی چشم در این نشست 4 روزه است . اين كنگره در تاریخ 4-8 می 2016 در بحرین برگزار میگردد.

     

    اطلاعات بیشتر در سایت 

    http://www.meaco2016.com/conveners.php