96

 • ۱ - اولین همایش بهاره چشم پزشکی گروه ها و مراکز تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران    22-25 فروردين 96  لينك

   

  ۲ - UPdates on the treatment of Retinal Disease   مورخ  16-4-96  ساعت 8 الي 13  برنامه  پوستر

   

  ۳ - سيزدهمين كارگاه ساليانه روشهاي غير جراحي جواي سازي صورت   مورخ  13-7-96  ساعت 8 الي 15/30   برنامه  پوستر

   

  ۴ - چهارمین سمینار تازه های خشکی چشم مورخ 27-7-96   پوستر    برنامه

   

  5 - هفتمین سمینار جراحی های نوین چشم به کمک فمتوسکند لیزر  مورخ 14-10-96   پوستر    ثبت نام